Najpovoljnije iznajmljivanje projektora u Beogradu i okolini

Projektovanje slike na zidu – klijent aviokompanija

Najbolji rezultati kad se radi o projekciji slike se postižu u kombinaciji sa platnom za proektor specijalne izrade i kvaliteteta na kojima su boje najuverljivije.

U nekim slučajevima ravan beo zid može biti dobra pozadina za projektovanje slike sa projektora. Ovom prilikom klijent aviokompanija iz Beograda je upravo na ovakav način iskoristila beo zid za projektovanje prezentacije za poslovni sastanak.

Projekcija na zidu - aviokompanija