Najpovoljnije iznajmljivanje projektora u Beogradu i okolini

Iznajmljivanje video bima za promociju lekova

Klijent: Alphen Pharma Group
Namena: Iznajmljivanje bimera – video bima za prikazivanje filma – promocije lekova
Korišćeni alati: projektor, platno

Iznajmljivanje video bima za promociju lekova

Iznajmljivanje video bima za promociju lekova

Iznajmljivanje video bima za promociju lekova

Iznajmljivanje video bima za promociju lekova